Wij helpen u graag verder.

Heeft u door uw ziekte of handicap beperkingen gekregen? Zorg voor Elkaar Rotterdam ook persoonlijke ondersteuning aan huis bij het aanbrengen of behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven. Deze vorm van zorg is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden ondersteuning nodig heeft. De begeleiding kan onder meer betrekking hebben op het vergroten van de zelfredzaamheid bij het verrichten van dagelijkse activiteiten waarbij het accent ligt op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden van de zorgbehoevende.

Hulp

Wij bieden hulp aan bij (bijvoorbeeld) het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het aanbrengen of behouden van structuur van de dag. De concrete invulling van de begeleiding vereist maatwerk en wordt (in onderling overleg) op de wensen en behoeften van de zorgbehoevende afgestemd.

ib

Toe aan individuele begeleiding?

Zorg voor Elkaar Rotterdam, biedt met haar specialisten betere diensten in de zorg sector. Graag helpen wij u verder voor een betere toekomst.

Contacteer ons

Waarom individuele begeleiding?

Individuele begeleiding is bedoeld om de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten, te behouden of te compenseren door praktische en sociale hulp te bieden in het dagelijkse leven. Het kan gebeuren dat u zelf niet meer in staat bent om zelf structuur aan te brengen in uw leefsituatie, dan kunt u begeleiding van ons krijgen om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven. Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties.

Samen met u en uw mantelzorgers zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.