Privacy

Zorg voor Elkaar Rotterdam en zijn medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt. Medewerkers mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

Ook heeft de client het recht op inzage van de hem betreffende persoonsgegevens en alle overige hem betreffende gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor privacyverklaring klik hierop.