Wij ondersteunen onze clienten, zodat zij beter op weg kunnen.

Zorg voor Elkaar Rotterdam is een multiculturele thuiszorgorganisatie die zich inzet voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.

We bieden begeleiding en ondersteuning aan voor hulpbehoevenden met psychische en lichamelijke klachten in Rotterdam en omstreken.

Wie zijn wij?

Zorg voor Elkaar Rotterdam is een thuiszorgorganisatie, die kwalitatief hoogwaardige belevingsgerichte thuiszorg biedt aan een ieder die daar behoefte aan heeft.

Wij houden specifiek rekening met de wensen, taal en religie van u als cliënt. Wij willen een bijdrage leveren aan de veelkleurigheid van de zorg binnen een multiculturele samenleving.

Daarbij willen wij een leidende rol spelen in het realiseren van een gezondere samenleving.

Onze missie & waarden

Zorg voor Elkaar Rotterdam biedt als zorgaanbieder verschillende vormen van zorg dan wel hulpverlening aan (potentiële) kwetsbare burgers in de regio Zuid-Holland. De vormen van zorg die wij verlenen omvat onder meer begeleiding zowel in individuele vorm als in groepsverband en huishoudelijke hulp. De zorg die wij verlenen is gericht aan burgers met veelal sociaal economische/maatschappelijke problemen dan wel van andere aard. Het uitgangspunt van Zorg voor Elkaar Rotterdam bij het verlenen van zorg is dat de zorgbehoevende zich gewaardeerd voelt, ongeacht (culturele of religieuze) achtergrond of geaardheid.

Daarbij is tevens van belang dat de zorgbehoevende centraal staat bij het verlenen van de nodige zorg. Bij het verlenen van de nodige zorg verliest Zorg voor Elkaar Rotterdam de gezondheid, de mate van zelfredzaamheid en de (on)mogelijkheden van de zorgbehoevende niet uit het oog. Goede begeleiding vereist tevens maatwerk met inachtneming van onze waarden, te weten: respect, vertrouwen en kracht. Zorg voor Elkaar Rotterdam heeft kundige medewerkers in dienst die in staat zijn de nodige zorg af te stemmen op de persoonlijke behoeften van de zorgbehoevende. Niet onbelangrijk: wij werken zonder wachtlijsten!

Laat een recensie achter

Alle recensies op onze website zijn geschreven door clienten. Graag willen we ook weten wat u er van vindt.

    Mediatheek

    Neem een voorproefje van diensten.