Onze Missie & Visie

Missie
Zorg voor Elkaar Rotterdam biedt daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen. Wij hebben als doel dat men zijn persoonlijke ontwikkelingen kan realiseren, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen.

Visie
Er wordt samen met de cliënt gekeken wat ze nog zelf kunnen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben.

Zorg voor Elkaar Rotterdam ondersteunt de cliënten in het vergroten en verbeteren van hun zelfredzaamheid binnen de maatschappij zodat ze lang mogelijk regie kunnen blijven houden over hun eigen leven en zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Onze visie bestaat uit de volgende punten:
• Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
Het is voor ons belangrijk dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis blijven wonen, zodat ze niet vervreemden van hun vertrouwde omgeving.

• Klantvriendelijkheid
Je inleven in de cliënt is van uiterst belang. Wij bieden zorg op maat en doen ons uiterst best om de cliënten tevreden te stellen. Zorg voor Elkaar Rotterdam is laagdrempelig en toegankelijk voor ieder geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit.

• Transparantie
Zorg voor Elkaar Rotterdam is van mening dat cliënten en medewerkers ten allen tijde hun mening en ervaringen met elkaar kunnen bespreken en kunnen delen. Wij geloven erin dat je samen sterker staat en samen de zorg kan verbeteren.

• Deskundigheid
Zorg voor Elkaar Rotterdam heeft een team met verschillende disciplines en etniciteit zodat de zorg die geleverd wordt goed aanpast aan de wensen van de cliënt.