Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging is een vorm van een thuiszorg waarbij hulpverleners bij zorgbehoevende mensen thuis helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning.

De frequentie van de tussenkomsten hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager.

Kosten en aanvragen
Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).