Privacyverklaring

Privacyverklaring Zorg voor Elkaar Rotterdam B.V.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd.
Dit is de privacyverklaring van Zorg voor Elkaar Rotterdam B.V. Deze verklaring ziet op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van zowel onze medewerkers als onze cliënten.

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons.
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Zorg voor Elkaar Rotterdam B.V. volgens de eisen van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de landelijke overheid.

Voor privacyverklaring klik hierop.

Download hier uw hulpmiddelen

Download hieronder bijlagen waar u gebruik van wilt maken.

Bijlagen Grootte
Privacy verklaring 74 KB