Klachten

Het kan voorkomen dat de medewerkers niet voldoen aan de eisen en wensen van de cliënt en hierdoor de cliënt niet tevreden is met de hulpverlening. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Mocht dit het geval zijn kan er een klachtenformulier ingevuld worden. Er wordt dan contact opgenomen met de desbetreffende cliënt en medewerker om op zoek te gaan naar oplossingen. We staan open voor suggesties en vragen om onze dienstverlening te verbeteren. De benodigde formulier en adres is terug te vinden in de zorgmap bij de cliënt thuis.

Mocht de klacht intern niet opgelost kunnen worden, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.

Voor klachtenreglement klik hierop.

    Download hier uw hulpmiddelen

    Download hieronder bijlagen waar u gebruik van wilt maken.

    Bijlagen Grootte
    Klachtenregelement.pdf 66 KB